Gebruiksvoorwaarden

Lees deze Algemene Gebruiksvoorwaarden voor het gebruik van de KMS website. Met het gebruik van de website aanvaardt u de Algemene Voorwaarden. Als u vragen hebt of technische bijstand nodig hebt voor de toegang tot de website, neem dan contact met ons op. 
 

COPYRIGHT

Tenzij anders vermeld, hebben Kao Netherlands B.V. en haar verbonden bedrijven de auteursrechten van alle afbeeldingen, geluid, geschreven tekst en andere inhoud (algemeen “inhoud”) op de website.
De inhoud mag vrij worden bekeken, maar mag niet gebruikt worden in welke vorm dan ook (maar niet beperkt tot de reproductie, wijziging en distributie), op welke methode dan ook voor elk doel dat verder reikt dan persoonlijk gebruik of buiten de onder de wet toegestaan bereik, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Kao Netherlands B.V.. Houd er rekening mee dat het gebruik van Inhoud zonder voorafgaande toestemming van Kao Netherlands B.V. een inbreuk kan vormen op de wet van auteursrecht en merkenrecht of schending van het portretrecht en de privacy.
 

HANDELSMERKEN ENZOVOORTS 

Rechten in verband met de handelsmerken, logo’s en dienstmerken vermeld op de website behoren tot de Kao Group, waarvan Kao Netherlands B.V. en filialen lid van zijn of rechtenhouders die de toestemming hebben gegeven voor het gebruik van KaoNetherlands B.V. (algemeen “rechtenhouders enz.”). Handelsmerken, logo’s en dienstmerken vermeld op de website mogen niet gebruikt worden zonder toestemming van de genoemde rechtenhouders enz.
 

LINKS NAAR DE KMS WEBSITE

Links naar de KMS website zijn in principe onbeperkt. Wij kunnen echter verzoeken om een inkomende link te verwijderen, afhankelijk van de inhoud van de website vanwaar de link komt en/of de manier waarop de link tot stand werd gebracht. Voor meer details, zie “voorzorgsmaatregelen betreffende inkomende links” hieronder.

KMS controleert niet de website van derden met inkomende links naar de website (“websites van derden”) en kan geen garanties van welke aard dan ook geven. Wij dragen daarom ook geen aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeienmet betrekking met inkomende links naar de website. 

Voorzorgen met betrekking tot inkomende links:
              
Het is verboden om inhoud te linken naar de website van KMS die de volgende inhoud bevat: 
    •       Inhoud in strijd met de openbare orde en goede zeden.
    •       Inhoud die de wetten en regelgeving overtreedt.
    •       Inhoud van antisociale aard.
    •       Inhoud die materiaal bevat van expliciet volwassen karakter.
    •       Inhoud die KMS belastert of beledigt (of een filiaal), een artiest of een andere verbonden partij. 
            Houd rekening met de volgende regels, wanneer u een link naar de website instelt:
    •      Een klik op de link moet ofwel een nieuw venster openen op de browser van de  gebruiker of switchen van de pagina met de link naar de gelinkte pagina van de website.
    •      De link mag niet worden ingesteld voor een oneigenlijk doel.
    •      De link mag het gebruik van de website door andere partijen niet blokkeren. 
 

LINKS VANAF DE KMS WEBSITE:

KMS bidet links vanaf de website naar websites van derden voor het gemak van de klanten. Geen enkele inhoud van de websites van derden wordt gegarandeerd of geautoriseerd door KMS. Als u deze links volgt, verlaat u de website van KMS.
KMS heeft geen controle over deze websites van derden en kan hun beleid en praktijken niet garanderen op de overeenstemming met het privacy beleid van KMS. KMS draagt daarom geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden of schade die kan voortvloeien uit het gebruik van een website van derden door de klant.
 

DISCLAIMER

KMS publiceert alle informatie op de website naar beste eer en geweten.
 
Echter, KMS wijst uitdrukkelijk alle garanties af over wat dan ook met betrekking tot de inhoud, inclusief, maar niet beperkt tot garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, recentheid, validiteit en veiligheid. KMS zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, verlies en/of problemen enzovoort die voortkomen uit of het gevolg zijn van het gebruik van de website.
 
Bovendien kan KMS de inhoud van de website veranderen, wijzigen en/of verwijderen enzovoort of elke aspect van de website opschorten, intrekken enzovoort zonder voorafgaande kennisgeving.
 
KMS wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade opgelopen door de klant.
 

Page Top