privacybeleid

Voor het laatst herzien op mei 2023 

1. Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking en informatie over onze functionaris voor gegevensbescherming 

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten alsmede andere gegevensbeschermingsvoorschriften is: 

Imprint

Voor vragen over gegevensbescherming kun je contact met ons opnemen via  dataprivacy.emea@kao.com 
 

2. Categorieën persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden – welke persoonsgegevens van jou verwerken wij en waarom?

2.1 Metadata
Je kunt gebruikmaken van deze website zonder enige persoonsgegevens van jou te verstrekken. In dat geval zullen wij alleen de volgende metadata verzamelen die resulteren uit je gebruik van de website: browsertype en -versie, operating system en interface, website van waaruit je ons bezoekt (verwijzende URL), webpagina('s) die je op onze website bezoekt, datum en tijdstip van je toegang tot onze website en internetprotocol (IP) adres. Je IP-adres zal worden gebruikt om je toegang tot onze website mogelijk te maken. De metadata zullen worden gebruikt om de kwaliteit en de dienstverlening van onze website te verbeteren en om onze dienstverlening te verbeteren door het gebruikersgedrag van onze gebruikers te analyseren. 

2.2 Contactformulier 

Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om via een contactformulier contact met ons op te nemen. Om je verzoek te kunnen behandelen, hebben wij de volgende gegevens van je nodig, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten: e-mail en bericht. Het verstrekken van verdere persoonsgegevens (bijvoorbeeld je naam) is mogelijk, maar niet verplicht. De persoonsgegevens die je ons in het kader van dit contactformulier verstrekt, worden uitsluitend gebruikt om je aanvraag/contactverzoek te beantwoorden en voor de bijbehorende technische administratie. Overdracht aan derden vindt niet plaats. Je persoonsgegevens worden verwijderd zodra wij je verzoek hebben verwerkt of je jouw toestemming intrekt. 

2.3 Nieuwsbrief 

Als je verzoekt om onze nieuwsbrief te ontvangen, verwerken wij de volgende informatie van je, die ook persoonlijke gegevens kan omvatten: je e-mailadres. Het verstrekken van verdere persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam) is mogelijk, maar niet verplicht. Wij verwerken dergelijke persoonlijke gegevens met het doel om de nieuwsbrief te verstrekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en om je interesses te analyseren voor marketingdoeleinden. Een aanhef en je naam worden gevraagd om je een gepersonaliseerde ervaring te bieden. Daarnaast worden sommige nieuwsbrieven niet verzonden door de Controller, maar door een andere ‘Kao-onderneming’ van de ‘Kao-groep’ (met name Kao Germany GmbH). In dat geval ontvangt deze ‘Kao-onderneming’ ook je e-mailadres. 

2.4 Salonzoeker 

Op onze website heb je de mogelijkheid om de dichtstbijzijnde salons bij jou in de buurt te vinden die onze producten aanbieden. Je hebt de mogelijkheid om je locatie te laten bepalen door geolocatie op basis van je IP-adres of door handmatig een postcode of adres in te voeren. Je locatiegegevens worden niet opgeslagen of gekoppeld aan andere persoonlijke gegevens. 
 

3. Onze aanwezigheid in sociale medianetwerken 

We hebben verschillende aanwezigheden in zogenoemde sociale medianetwerken. Wij beheren de aanwezigheid bij de volgende aanbieders: 

Facebook:
Serviceprovider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Legal Basis: Legitimate Interests (Article 6 (1) (f) AVG); Website: https://www.facebook.com; Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy;  

Instagram: Social network; Serviceprovider: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; Website: https://www.instagram.com ; Privacybeleid: https://instagram.com/about/legal/privacy;  

Vimeo: Social network & video platform; Serviceprovider: Vimeo Inc., Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, VS; Website: https://vimeo.com ; Privacybeleid: https://vimeo.com/privacy; 

Pinterest: Social network; Serviceprovider: Pinterest Europe Limited, 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Ierland; Wettelijke grondslag: Legitimate Interests (Article 6 (1) (f) AVG); Website: https://www.pinterest.com; Privacybeleid: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy; Verdere informatie: Pinterest Data Sharing Addendum (EXHIBIT A): https://business.pinterest.com/de/pinterest-advertising-services-agreement/. 

YouTube: Social network & video platform; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, I; Wettelijke grondslag: Legitimate Interests (Article 6 (1) (f) AVG); Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy;   

TikTok: Social network / video platform; Serviceprovider: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland; Wettelijke grondslag: Legitimate Interests (Article 6 (1) (f) AVG); Website: https://www.tiktok.com; Privacybeleid: https://www.tiktok.com/de/privacy-policy. https://www.tiktok.com/de/privacy-policyhttps://www.tiktok.com/de/privacy-policy 

Wij gebruik het technische platform en de diensten van de aanbieders van deze informatiediensten. We willen je erop wijzen dat je onze aanwezigheid op sociale mediaplatforms en hun functies op eigen verantwoordelijkheid gebruikt. Dit geldt met name voor het gebruik van interactieve functies (bijvoorbeeld commentaar geven, delen, beoordelen). Wanneer je onze websites bezoekt, verzamelen de aanbieders van de sociale mediaplatforms onder andere je IP-adres en andere informatie die beschikbaar is in de vorm van cookies op je eindapparaat. Deze informatie wordt gebruikt om ons, als beheerder van de accounts, te voorzien van statistische informatie over de interactie met ons.

De gegevens die in deze context over jou worden verzameld, worden verwerkt door de platforms en kunnen worden overgedragen naar landen buiten de Europese Unie, met name de VS. Volgens hun eigen verklaringen handhaven alle bovengenoemde aanbieders een adequaat niveau van gegevensbescherming dat gelijkwaardig is aan het voormalige EU-VS-privacyschild en hebben we de standaardclausules voor gegevensbescherming met de bedrijven gesloten. We weten niet hoe de sociale mediaplatforms de gegevens van je bezoek aan ons account en interactie met onze berichten voor hun eigen doeleinden gebruiken, hoe lang deze gegevens worden opgeslagen en of gegevens worden doorgegeven aan derden. De gegevensverwerking kan verschillen afhankelijk van het feit of je geregistreerd en ingelogd bent op het sociale netwerk of de site bezoekt als een niet-geregistreerde en/of niet-ingelogde gebruiker. Wanneer je een bericht of account opent, wordt het IP-adres dat aan je eindapparaat is toegewezen, doorgegeven aan de aanbieder van het sociale mediaplatform. Als je op dat moment bent aangemeld als gebruiker, kan een cookie op je eindapparaat worden gebruikt om bij te houden hoe je je op het netwerk hebt verplaatst. Via knoppen op websites kunnen de platforms je bezoeken aan deze websitepagina's registreren en toewijzen aan je respectieve profiel. Op basis van deze gegevens kan inhoud of reclame op maat worden aangeboden. Als je dit wilt voorkomen, moet je uitloggen of de functie ‘aangemeld blijven’ uitschakelen, de cookies op je apparaat verwijderen en je browser opnieuw opstarten.

Als aanbieder van de informatiedienst verwerken we ook alleen de gegevens van je gebruik van onze dienst die je aan ons verstrekt en die interactie vereisen. Als je bijvoorbeeld een vraag stelt die we alleen per e-mail kunnen beantwoorden, slaan we je gegevens op in overeenstemming met de algemene principes van onze gegevensverwerking, die we in dit privacybeleid beschrijven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van jouw gegevens op het sociale mediaplatform is Art. 6 (1) lit. f AVG.

Om je rechten als betrokkene uit te oefenen, kun je contact opnemen met ons of met de aanbieder van het sociale mediaplatform. Voor zover de ene partij niet verantwoordelijk is voor de beantwoording of de informatie van de andere partij moet ontvangen, sturen wij of de aanbieder je verzoek door naar de betreffende partner. Voor vragen over de profilering, verwerking van je gegevens bij het gebruik van de website kun je rechtstreeks contact opnemen met de exploitant van het sociale mediaplatform. Voor vragen over de verwerking van je interactie met ons op onze site, kun je schrijven naar de contactgegevens die hierboven door ons zijn verstrekt.

De aanbieders beschrijven in hun privacyverklaringen welke informatie het sociale mediaplatform ontvangt en hoe deze wordt gebruikt. Daar vind je ook informatie over contactopties en over de instellingsopties voor advertenties. 

4. Verwerkingsgrondslag en gevolgen – Wat is de wettelijke rechtvaardiging voor het verwerken van je persoonlijke gegevens en wat gebeurt er als je ervoor kiest deze niet te verstrekken?

Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonlijke gegevens:
 
- je toestemming voor de verwerking van je gegevens voor een of meer specifieke doeleinden;

- de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd, behalve wanneer deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van jou die de bescherming van persoonsgegevens vereisen, in het bijzonder wanneer je een kind bent; deze gerechtvaardigde belangen zijn de verwezenlijking van de hierboven in artikel 1 uiteengezette verwerkingsdoeleinden, in het bijzonder het aan jou verstrekken van deze website

Het verstrekken van je persoonlijke gegevens is niet vereist door een wettelijke of contractuele verplichting. Het verstrekken van je persoonlijke gegevens is noodzakelijk om een contract met ons aan te gaan of om onze diensten/producten te ontvangen zoals door jou gevraagd.

Het verstrekken van je persoonlijke gegevens is vrijwillig voor je. Het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens kan nadelige gevolgen voor jou hebben: het kan bijvoorbeeld zijn dat je bepaalde producten en diensten niet ontvangt. Tenzij anders aangegeven, zal het niet verstrekken van je persoonlijke gegevens echter geen juridische gevolgen voor je hebben. 
 

5. Categorieën ontvangers en internationale doorgiften – Aan wie geven wij je persoonsgegevens door en waar zijn zij gevestigd?

Wij kunnen je persoonsgegevens als volgt doorgeven aan derden voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden: 

Binnen de Kao Group: 
onze moederentiteit, de Kao Corporation in Japan en elk van de aangesloten ondernemingen en/of dochterondernemingen (elke aangesloten onderneming of dochteronderneming, met ons inbegrepen, wordt wordt aangeduid als ‘Kao Company’) binnen de wereldwijde Kao Group kan je persoonsgegevens ontvangen als noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden. Afhankelijk van de categorieën persoonsgegevens en de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld kunnen verschillende interne afdelingen binnen de Kao Company je persoonsgegevens ontvangen. Bovendien kunnen andere afdelingen binnen de Kao Company toegang hebben tot bepaalde persoonsgegevens over jou op een ‘need to know’-basis, zoals de juridische afdeling, de financiële afdeling of de interne accountantsdienst. 

Met gegevensverwerkers:
bepaalde derde partijen, al dan niet gelieerd, kunnen je persoonsgegevens ontvangen om deze volgens passende instructies te verwerken (‘Verwerkers’) voor zover noodzakelijk voor de hierboven beschreven verwerkingsdoeleinden, zoals aanbieders van websiteservices, orderverwerking, klantenservice, marketing, IT-ondersteuning en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het onderhouden van onze commerciële relatie met jou. De Verwerkers zullen zijn onderworpen aan contractuele verplichtingen om relevante technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen om de persoonsgegevens te beschermen en om de persoonsgegevens uitsluitend volgens de instructies te verwerken. 

Andere ontvangers:
wij kunnen – in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming – je persoonsgegevens doorgeven aan wetshandhavingsinstanties, overheidsinstanties, gerechtelijke autoriteiten, juridisch adviseurs, externe adviseurs of zakenpartners. In geval van een bedrijfsfusie of -overname kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan de derde partijen die betrokken zijn bij de fusie of overname. Wij zullen je persoonsgegevens niet zonder toestemming aan derden doorgeven voor reclame- of marketingdoeleinden of voor andere doeleinden. De toegang tot je persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze nodig hebben om hun functie uit te oefenen. 

Internationale overdrachten:
de persoonsgegevens die wij over jou verzamelen of ontvangen, kunnen worden doorgegeven aan en verwerkt door ontvangers die zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’) bevinden. Ontvangers buiten de EER zijn gevestigd in landen met een adequaatheidsbesluit, in het bijzonder Andorra, Argentinië, Canada (voor niet-openbare organisaties die vallen onder de Canadese Personal Information Protection and Electronic Documents Act), Faeröer Eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Uruguay, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en in elk geval wordt de overdracht daarbij erkend als een passend niveau van gegevensbescherming vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Andere ontvangers kunnen gevestigd zijn in landen die geen passend beschermingsniveau bieden vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij zullen alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat overdrachten buiten de EER adequaat worden beschermd zoals vereist door de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Met betrekking tot overdrachten naar landen die geen passend niveau van gegevensbescherming bieden, zullen wij de overdracht baseren op passende waarborgen, zoals standaardclausules inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie of een toezichthoudende autoriteit zijn goedgekeurd, goedgekeurde gedragscodes met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger, of goedgekeurde certificeringsmechanismen met bindende en afdwingbare verbintenissen van de ontvanger. Je kunt om een kopie van dergelijke passende waarborgen vragen door contact met ons op te nemen zoals uiteengezet in artikel 7 hieronder. 
 

6. Bewaarperiode – hoe lang bewaren wij je persoonsgegevens? 

Je persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om je de door jou gevraagde diensten en/of producten te leveren. Zodra je de contractuele relatie met ons hebt beëindigd of anderszins je relatie met ons hebt beëindigd, zullen wij je persoonsgegevens uit onze systemen en bestanden verwijderen en/of stappen ondernemen om deze naar behoren te anonimiseren, zodat je er niet langer uit kunt worden geïdentificeerd (tenzij wij je gegevens moeten bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen waaraan de Kao Company is onderworpen, bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden). 

Ook kunnen wij op grond van de toepasselijke wetgeving verplicht zijn bepaalde van je persoonsgegevens te bewaren gedurende een periode van 10 jaar na het desbetreffende belastingjaar. Wij kunnen je persoonsgegevens ook bewaren na de beëindiging van de contractuele relatie indien je persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan andere toepasselijke wetgeving of indien wij je persoonsgegevens nodig hebben om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, uitsluitend op basis van ‘need to know’. Voor zover mogelijk zullen wij de verwerking van je persoonsgegevens voor dergelijke beperkte doeleinden beperken na beëindiging van de contractuele relatie. 
 

7. Je rechten – welke rechten heb je en hoe kun je die rechten uitoefenen?

Recht om je toestemming in te trekken:
als je je toestemming hebt gegeven voor bepaalde vormen van verzamelen, verwerken en gebruiken van je persoonsgegevens (met name met betrekking tot het ontvangen van communicatie op het gebied van direct-marketing via e-mail, sms/whatsapp en telefoon), kun je deze toestemming te allen tijde met toekomstige werking intrekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming. Het bezwaar kan zonder formaliteiten worden gemaakt en dient bij voorkeur te worden gericht aan dataprivacy.emea@kao.com. Verder kun je bezwaar maken tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor marketingdoeleinden zonder dat je daarvoor andere kosten moet maken dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.  

Verdere rechten inzake gegevensbescherming:
conform de toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming kun je het recht hebben om: (i) toegang te vragen tot je persoonsgegevens; (ii) rectificatie van je persoonsgegevens te vragen; (iii) verwijdering van je persoonsgegevens te vragen; (iv) beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen; (v) overdraagbaarheid van gegevens te vragen; en/of (vi) bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (met inbegrip van bezwaar tegen profilering). 

Houd er rekening mee dat de hierboven genoemde rechten beperkt kunnen zijn door lokale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.  
Hieronder vind je meer informatie over je rechten voor zover de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing is: 

Recht op toegang tot je persoonsgegevens:
je kunt het recht hebben om van ons een bevestiging te krijgen of er persoonlijke gegevens over jou worden verwerkt en, als dat het geval is, om toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens. Deze toegangsinformatie omvat onder meer de doeleinden van de verwerking, de betrokken categorieën persoonsgegevens en de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt. Dit is echter geen absoluut recht en de belangen van andere personen kunnen je recht op toegang beperken. Je kunt het recht hebben om kosteloos een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Voor verdere kopieën die je aanvraagt, kunnen we een redelijke vergoeding vragen op basis van administratieve kosten.

Recht om rectificatie te vragen:
je kunt het recht hebben om van ons de rectificatie te verkrijgen van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Afhankelijk van de doeleinden van de verwerking kun je het recht hebben om onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring. .

Recht om verwijdering te vragen (recht om vergeten te worden):
onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om van ons te verlangen dat wij je persoonsgegevens wissen en kunnen wij verplicht zijn om deze persoonsgegevens te wissen. 

Recht om beperking van de verwerking te vragen:
onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om van ons een beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkrijgen. In dat geval worden de betreffende gegevens gemarkeerd en mogen ze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden verwerkt. 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
onder bepaalde omstandigheden heb je het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en heb je het recht om deze gegevens zonder belemmering van onze kant aan een andere entiteit over te dragen. 

Recht op bezwaar:
onder bepaalde omstandigheden kun je het recht hebben om, op gronden die verband houden met je specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons en kunnen wij verplicht worden dat wij je persoonsgegevens niet langer verwerken. Dit recht op bezwaar kan met name van toepassing zijn als wij je persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor profileringsdoeleinden om een beter inzicht te krijgen in je interesses voor onze producten en diensten of voor direct marketing.

Als je het recht hebt om bezwaar te maken en je oefent dit recht uit, dan worden je persoonsgegevens niet langer voor dergelijke doeleinden door ons verwerkt. Je kunt dit recht uitoefenen door contact met ons op te nemen zoals vermeld in artikel 7 hieronder.  

Een dergelijk recht op bezwaar bestaat met name niet als de verwerking van je persoonsgegevens noodzakelijk is om stappen te ondernemen voorafgaand aan het aangaan van een contract of om een reeds gesloten contract uit te voeren. 


Om je rechten uit te oefenen, kun je contact met ons opnemen zoals vermeld in artikel 7 hieronder. Je hebt ook het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. 

8. Cookies

Deze website gebruikt cookies. Ga voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe je je cookie-instellingen kunt beheren en bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen naar ons Cookiebeleid.
 

9. Vragen en contact  

Heb je een vraag over ons privacybeleid of wil je je rechten uitoefenen zoals beschreven in artikel 5, neem dan contact met ons op via www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request/  
 

10. Overig 

In het kader van de verdere ontwikkeling van de wetgeving inzake gegevensbescherming en technologische of organisatorische veranderingen, wordt ons privacybeleid regelmatig herzien om te bepalen of het moet worden aangepast of aangevuld. We zullen je op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, inclusief wanneer deze van kracht worden, door de ‘Laatst herziene’ datum hierboven bij te werken of zoals anderszins vereist door de toepasselijke wetgeving. 
 

Page Top