THE KMS SUSTAINABILITY COMMITMENT

Vi ser med stolthet tillbaka på 45 års forskning och tillverkning av några av de finaste hårvårdsprodukterna i världen. KMS grundares vision var att föra samman innovativ teknik med det bästasom naturen kan erbjuda och skapa högpresterande produkter för alla hårtyper. KMS har alltid fokuserat på miljövänliga produkter och transparens kring hurprodukter fungerar. Denna filosofi är kärnan i vårt varumärke och kommer att
styra vårt engagemang.

material-improvement

RAW MATERIAL & SUSTAINABLE SOURCING

Vi gör ansvarsfulla inköp genom att endast använda högkvalitativa råvaror.Dessa ska inte bara visa sig vara mycket effektiva i våra formler utan bör också matcha med den växande efterfrågan på hållbarhetsaspekter när det gäller hur de har bearbetats för produktion samt deras (bio-)nedbrytbarhet efter användning

icon-water-reduction

CONSERVE WATER

Vi är uppmärksamma på de värdefulla vattenresurser som vår planet har att erbjuda. Därför minskar vi inte bara vatteninnehållet i våra formula utan tänker också på nya produktsammansättningar och sätt att använda våra produkter. Detta gör det möjligt även för våra konsumenter att också spara vatten.

icon-material-improvement

MATERIAL IMPROVEMENT & REDUCTION

Vi följer en minimalistisk och  hållbar förpackningsmaterialstrategi. Vi arbetar kontinuerligt med att minska den totala mängden förpackningsmaterial, på att använda mer återvunna komponenter och på återvinningsbarheten på våra flaskor. Detta garanterar säkerheten för våra produkter, alltid.

icon-formulations

FORMULA

Vi vill föregå med got exempel för transparens för produkter och ingredienser. För KMS har det alltid varit viktigt att vara transparent med innehållet i produkterna. Det är därför vi säkerställer fullständig ingrediensdeklaration av formulan och förklarar vad varje
ingrediens faktiskt gör för håret. Bara på det sättet kan vi vara helt transparenta mot vår gemenskap.

PETA approved, Global Animal Test Policy

Inga djurförsök

KMS har framgångsrikt genomgått PETA:s certifieringsprocess "Beauty Without Bunnies Program" för hela sortimentet. Det officiella PETA-certifikatet verifierar att KMS, tillsammans med våra tillverkare och leverantörer, aldrig utför, beställer, betalar för eller tillåter några djurförsök på våra ingredienser, formuleringar eller färdiga produkter globalt.

I enlighet med vår affärsetik stoppade vi djurtester av produkter redan i slutet av 80-talet - många år innan det blev lag i Europeiska unionen. År 2004 förbjöd EU alla djurförsök för att bedöma kosmetiska produkters säkerhet. Sedan dess är det inte tillåtet att ange "inga djurförsök" på produkter, eftersom detta är reklam baserad på självklar produktinformation.
 
1 Kao Germany GmbH - globalt huvudkontor och utvecklingscenter för Kao Salon Division.

Vi strävar efter att ständigt ha en positiv inverkan på vårt samhälle och den miljö vi lever i - allt medan vi utformar och högklassiga hårvård- och
stylingprodukter som hjälper människor att dagligen kunna uttrycka sin individualitet.

REFILLABLE POUCHES

Plastic is one of the leading causes of littering and ocean waste, which means the reduction of plastic is critical is establishing a sustainable way of life.

By introducing the KMS Refill Pouches, we are taking the next step towards
even more environmentally friendly products.
 
Because #kms♥cares.

All four KMS Pouch products in a salon

ALLA KMS-PRODUKTER ÄR KLIMATNEUTRALA*

kms_consciousstyle_homepage

VAD EXAKT MENAR VI MED
KLIMATNEUTRALA* PRODUKTER?


När en produkts koldioxidutsläpp har minskat och oundvikliga utsläpp kompenseras till noll med klimatskyddsprojekt.**

kms_climate_neutrality_commitment

VAD GÖR VI FÖR ATT KOMPENSERA KOLDIOXID-UTSLÄPP?

I samarbete med Climate Partner stödjer vi en vindkraftpark i norra Marocko som minskar mängden fossilbaserad el som används i landet och som stärker kvinnors roll i lokalsamhällen genom att förbättra deras sociala och ekonomiska situation.

*Kallas ofta även ”koldioxidneutral” och beskriver minskning och kompensation av koldioxidutsläpp till noll. Men den vetenskapliga benämningen ”klimatneutral” avser alla växthusgaser, inte bara koldioxid. Exklusive rese- och provstorlekar.
**Detta är inte en officiell juridisk definition av termen ”klimatneutral”.

commitment-image

Page Top