fortrolighedspolitik

 
KMSHAIR.DK FORTROLIGHEDSPOLITIK
SIDST OPDATERET 1. FEBRUAR 2019

Kao Danmark A/S, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø, Danmark ("Kao Company" eller "vi" eller "vores") og alle associerede selskaber og datterselskaber i EMEA regionen (Kao Group) tager databeskyttelse alvorligt. Fortrolighedspolitikken informerer brugere af goldwell.dk og enhver anden Kao Company ejet hjemmeside eller mobile apps, på hvilken fortrolighedspolitikken kan ses (”hjemmeside”) om, hvordan vi, som ansvarlige over for General Data Protection Regulation (”GDPR”), indsamler og behandler personlige data og andre informationer fra brugere i forbindelse med deres brug af hjemmesiden. Bemærk, at andre Kao Group hjemmesider eller mobile apps kan være styret af andre fortrolighedspolitikker.
 

1. Kategorier af personlige data og formål for behandling – Hvilke personlige data behandler vi og hvorfor?

1.1 Metadata
Du kan bruge hjemmesiden uden af afgive personlige data. I så tilfælde indsamler vi kun de metadata, som er resultatet af din brug af hjemmesiden, browser type og version, operativsystem og interface, de hjemmesider hvorfra du besøger os (henviser URL), hjemmeside(r) du besøger den dag og på det tidspunkt, hvor du besøger vores hjemmeside, og internet protocol (IP) adresse. Din IP-adresse vil blive brugt til gøre din adgang til vores hjemmeside mulig. Metadata, inklusive den afkortede IP-adresse, vil blive brugt til at forbedre kvalitet og tjenester på vores hjemmeside ved at analyse vore brugeres adfærd.
 
1.2 Kontaktformular 
På vores hjemmeside tilbyder vi dig muligheden for at kontakte os via en kontaktformular. Til dette formål har vi brug for følgende personlige data: titel, navn, mail, telefonnummer og din besked. De til dette formål afgivne personlige data vil kun blive brugt til at besvare din forespørgsel og til den tilhørende tekniske administration. Overdragelse til tredjepart finder ikke sted. Dine personlige data bliver slettet, så snart vi har behandlet din forespørgsel, eller du tilbagekalder dit tilsagn.
 
1.3 Salon Finder
Via vores hjemmeside har du mulighed for at finde den nærmeste salon, som tilbyder vores produkter. Du har valget mellem at få din lokation bestemt via geolokation baseret på din IP-adresse eller ved manuelt at indtaste et postnummer eller en adresse. Der er ingen lagring eller link mellem oplysning om din lokation og andre personlige data.
 
1.4 Adobe Analytics
Denne hjemmeside bruger Adobe Analytics, som er et webbaseret analyseredskab udviklet af Adobe Systems Software Ireland limited (”Adobe”). Adobe Analytics bruger såkaldte ”cookies”, som er tekstfiler, der lagres på din computer og som muliggør en analyse af din brug af hjemmesiden. Den information, der genereres af en cookie vedrørende brug af hjemmesiden, videreføres til en Adobe server, og sikrer i opsætningen, at IP-adressen bliver anonymiseret, før geolokationen iværksættes og afløses af en generisk IP-adresse, før den lagres. På vegne af denne hjemmesides operatør bruger Adobe oplysningen til at evaluere brugen af hjemmesiden, indsamle rapporter om hjemmesidens aktivitet og udbyde andre tjenester, der relaterer til hjemmesidens aktivitet og internetbrug, til hjemmesidens operatør. Den IP-adresse, der sendes fra din browser som en del af Adobe Analytics, vil ikke blive sammenholdt med andre data fra Adobe. Du kan forhindre lagring af cookies via en relevant opsætning af din browser. Men vær opmærksom på, at hvis du gør det, vil du måske ikke være i stand til at bruge den fulde funktionalitet på denne hjemmeside. Til gengæld forhindrer du måske Adobes indsamling af de data, der genereres via en cookie og som relaterer sig til din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) og Adobes behandling af disse data ved at bruge det browser plug-in, der er tilgængeligt på følgende link: www.adobe.com/dk/privacy/opt-out.html.
 

2. Hvad er det juridiske belæg for behandling af dine personlige data, og hvad sker der, hvis du vælger ikke at ville afgive dem?  

Vi er afhængige af dit tilsagn om indsamling, behandling og brugen af personlige data for at kunne besvare enhver online forespørgsel eller spørgsmål.
 
Afgivelse af dine personlige data forlanges ikke på baggrund af en lovbestemt eller kontraktlig forpligtelse. Afgivelse af dine personlige data er ikke nødvendig for at indgå en kontrakt med os eller for at kunne modtage vores tjenester/produkter, som du har bedt om. Afgivelse af personlige data er frivillig. Din IP-adresse gemmes via cookies sammen med enhver anden information, som du frivilligt giver til Kao via kontaktformularen. 
 
Hvis du ikke afgiver dine personlige data, kan det være en ulempe for dig. F.eks. vil du ikke være i stand til at modtage visse produkter og services. Med mindre det specificeres, vil det, at du ikke afgiver dine personlige data, ikke få lovmæssige konsekvenser for dig.
 

3. Kategorier af modtagere og internationale overførsler – Hvem overfører vi dine personlige data til, og hvor er de beliggende?

Vi kan evt. overføre dine personlige data til tredjepart med følgende formål for behandling:

• Til Kao Company: Vores moderselskab, Kao Corporation, i Japan og alle tilknyttede selskaber og datterselskaber (ethvert tilknyttet selskab og datterselskab inkl. os med referencen "Kao Company"; samlet "Kao Group") i den globale Kao Group www.kao.com/global/en/about/outline/group-companies kan modtage dine personlige data, hvis det er nødvendigt for at kunne opfylde ovennævnte behandlingsformål. Afhængig af hvilke slags personlige data, det drejer sig om og til hvilke formål, de personlige data er indsamlet, kan forskellige interne afdelinger i Kao Company modtage dine personlige data.

• Til databehandlere: Visse tredjeparter (“Behandlere”), hvad enten de er tilknyttede eller ikke, kan modtage dine personlige data for at kunne behandle sådanne data under kyndig vejledning, der er nødvendig for at kunne opfylde ovennævnte formål; det kan være hjemmeside serviceudbydere, udbydere til ordreopfyldelse, udbydere af kundepleje, marketingserviceudbyder, IT supportserviceudbyder og andre serviceudbydere, som støtter os i vedligeholdelsen af vores kommercielle forhold til dig. Udbyderne er underlagt kontraktmæssige forpligtelser til implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige data og for at behandle personlige data udelukkende som de er instrueret i at gøre. Vores nuværende udbydere er Synergetic AG (www.synag.de) og Amazon Web Services (aws.amazon.com).

• Andre modtagere: I overensstemmelse med gældende lovgivning kan vi overføre personlige data til bureauer, der arbejder for overholdelse af lovgivningen, regeringsmyndigheder, juridiske myndigheder, juridiske rådgivere, eksterne konsulenter eller forretningspartnere. I tilfælde af fusioner af selskaber eller overtagelse, vil personlige data blive overført til tredjeparter, der er involveret i fusionen eller overtagelsen. Vi vil ikke offentliggøre dine personlige data over for tredjepart til brug for reklame- eller marketingformål eller til ethvert andet formål uden tilladelse.

Enhver adgang til dine personlige data er begrænset til dem, der har et need-to-know behov for at kunne opfylde deres jobforpligtelser.
 

4. Opbevaringsperiode – Hvor længe beholder vi dine personlige data?

Dine personlige data vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt for at kunne yde den ønskede service.

Vi må opbevare dine kontaktoplysninger og interesse for vores produkter eller services i en længere periode, hvis Kao Company har fået tilsagn om at kunne sende dig marketingmateriale. Vi kan også på baggrund af gældende lovgivning være forpligtet til at opbevare dine personlige data i en periode på 10 år efter, vi har udbetalt honorar/løn. Vi vil ligeledes opbevare dine personlige data efter afslutning af kontraktligt forhold til opfyldelse af gældende lovgivning – hvis nødvendigt eller hvis vi har brug for dine personlige data til at etablere, udføre eller opfylde et lovligt krav udelukkende for at kende grundlaget. For så vidt det er muligt vil vi indskrænke behandling af dine personlige data til sådanne begrænsede formål efter afslutning af kontraktligt forhold.
 

5. Dine rettigheder – Hvilke rettigheder har du og hvordan kan du hævde dine rettigheder?

Ret til at tilbagekalde dit tilsagn: Hvis du har afgivet tilsagn til indsamling, behandling og brug af dine personlige data (især med henblik på modtagelse af direkte marketingkommunikation via mail), kan du tilbagekalde dette tilsagn til enhver tid til at gælde fremover. En tilbagekaldelse vil ikke have indflydelse på retmæssigheden af behandling, som er sket før tilbagekaldelse af tilsagnet. Venligst kontakt os som anført i sektion 7 nedenfor for at tilbagekalde dit tilsagn. Du kan også gøre indsigelse mod brugen af dine personlige data til marketingformål uden at pådrage dig omkostninger ud over overførselsomkostninger i overensstemmelse med basistarifferne.

Yderligere private rettigheder: i henhold til gældende databeskyttelseslov har du ret til: (i) anmode om adgang til dine personlige data; (ii) anmode om rettelse af dine personlige data; (iii) anmode om sletning af dine personlige data; (iv) anmode om begrænsning af behandling af dine personlige data; (v) anmode om dataoverførsel; og/eller (vi) gøre indsigelse mod behandling af dine personlige data (inklusive indsigelse mod oprettelse af en profil).
 
Venligst bemærk, at de førnævnte rettigheder kan blive afgrænsede i gældende, lokal databeskyttelseslov. Venligst nedenfor se yderligere information om dine rettigheder, som GDPR omhandler:

• Retten til adgang til dine personlige data: Du har ret til at få en bekræftelse fra os på, hvorvidt dine personlige data bliver behandlet eller ej, og hvis ja, at anmode om adgang til dine personlige data. Du kan anmode om at få kendskab til formålet med behandlingen, hvilke personlige data det drejer sig om og om modtageren eller gruppen af modtagere, som de personlige data er blevet eller vil blive overført til. Imidlertid er dette ikke en ufravigelig rettighed, og hensynet til andre individer kan begrænse din ret til adgang. Du har ret til at få en kopi af de af dine personlige data, der er under behandling, uden beregning. Hvis du har brug for yderligere kopier, vil vi opkræve et fornuftigt vederlag baseret på administrative omkostninger.

• Retten til at bede om rettelser: Du har ret til at bede os om at rette ukorrekte personlige data. Afhængigt af formålet med behandlingen af data har du ret til at bede om, at ufuldstændige personlige data bliver færdiggjort, hvilket indebærer, at du må afgive en supplerende erklæring.

• Retten til at få oplysninger slettet (retten til at blive glemt): Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at slette dine personlige data, og vi vil være forpligtet til at slette sådanne personlige data.

• Retten til at begrænse behandling: Under visse omstændigheder har du ret til at bede os om at begrænse behandlingen af dine personlige data. I sådanne tilfælde vil de respektive data blive markeret og vil kun blive behandlet af os med visse formal for øje.

• Retten til dataoverførsel: Under visse omstændigheder har du ret til at modtage dine afgivne, personlige data i et struktureret, almindeligt brugt og maskinlæsbart format, og du har ret til at overføre disse data til en anden modtager uden, at vi vil forhindre dig i det. 

• Ret til at gøre indsigelse: Under visse omstændigheder har du ret til at gøre indsigelse, på baggrund af din særlige situation, mod vores behandling af dine personlige data, og vi kan blive pålagt ikke længere at behandle dine personlige data. Sådan en ret til indsigelse kan især være gældende, hvis vi indsamler og behandler dine personlige data med det formål at lave en profil, så vi bedre kan forstå din interesse for vores produkter og services eller til direkte marketing. Hvis du har ret til indsigelse, og du udøver denne ret, vil dine personlige data ikke længere blive behandlet til sådanne formål af os. Du kan udøve denne ret ved at kontakte os som angivet i sektion 7 nedenfor. Sådan en ret til indsigelse kan især ikke være gældende, hvis behandling af dine personlige data er nødvendig for at agere før indgåelse af en kontrakt eller gøre en allerede indgået kontrakt gældende.
 
For at udøve dine rettigheder, bedes du venligst kontakte os som angivet under sektion 7 nedenfor. Du har også ret til at indgive en klage til en kompetent myndighed for databeskyttelse.
 

6. Cookies og andre tracking teknologier

Denne hjemmeside bruger cookies og andre tracking teknologier. For mere information, se Cookie Policy.
 

7. Spørgsmål og kontaktinformationer

For yderligere oplysninger og lovbestemte rettigheder, se www.kao.com/global/en/EU-Data-Subject-Request.
 

8. Ændringer til fortrolighedspolitikken

Vi vil opdatere fortrolighedspolitikken fra tid til anden som svar på lovmæssige, forordningsmæssige eller driftsmæssige krav. Vi vil oplyse dig om sådanne ændringer, inklusive ikrafttrædelsestidspunkt, ved opdatering af den ”sidst opdateret” dato øverst eller i henhold til gældende lovgivning. Din fortsatte brug af vores hjemmeside efter en sådan opdatering træder i kraft, udgør en accept af disse ændringer. Hvis du ikke accepterer opdateringer af fortrolighedspolitikken, bør du stoppe med at bruge denne hjemmeside.

Page Top